XCITING S350

Là biểu tượng của tốc độ và vận hành mạnh mẽ, XCITING S350 mở ra tầm nhìn mới giúp bạn sẵn sàng mọi lúc chinh phục những con đường dài mạo hiểm đúng chuẩn “ người chơi thời thượng đam mê theo đuổi tốc độ”.

Danh mục: