VINFAST IMPES – TOẢ CHẤT RIÊNG BẬT CÁ TÍNH

Mạnh mẽ và đậm chất thể thao trong từng đường nét, IMPES khẳng định chất riêng của bạn khi đồng hành xuống phố.