Supra GTR 150 là tên gọi chính thức của Honda Winner 150 tại thị trường Indonesia. Như vậy Honda đang chuẩn bị cho sự kiện ra mắt Winner 150 rất lớn vào tháng 6/2016… tại các thị trường Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia , Vietnam v.v… và tại mỗi thị trường khác nhau Winner sẽ mang tên gọi khác nhau, điển hình là Supra GTR 150 tại Indonesia…

Ngoài tên gọi ra thì tại mỗi thị trường xe có chút thay đổi về cấu tạo để phù hợp với quy định của mỗi nước, như MotoSaigon.vn đã đưa tin trước đây thì tại Malaysia, Winner 150 sẽ có cặp xinhan sau rời… xe sẽ có màu sắc và tem khác biệt.

Hình ảnh quảng cáo Supra GTR 150 tại Indonesia, kiểu dáng tương tự Winner 150 tại Việt Nam, nhưng sẽ có thêm pát gắn biển số phía trước. Xe sẽ có màu sắc và bộ tem khác biệt với Winner 150.