DANH SÁCH BỐC THĂM TÂN THẠNH NGÀY 09/09/2017

Ngày 09/09/2017, Honda Quang Hùng Phương đã tổ chức đợt bốc thăm kết thúc chương trình “Sắm xe mới, trúng thưởng lớn” áp dụng cho khách hàng mua xe từ 01/07/2017 – 31/08/2017 với kết quả trúng thưởng sau:

DANH SÁCH BỐC THĂM TÂN THẠNH NGÀY 09/09/2017
SỐ SÊ RI HỌ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ ĐT LOẠI XE KÝ TÊN
063 ĐẶNG HOÀNG MINH Ấp KINH NHÀ THỜ, TÂN LẬP, TÂN THẠNH, LONG AN 01638144080 WINNER GIẢI ĐẶC BIỆT
080 NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG Ấp BẰNG LĂNG, TÂN LẬP, TÂN THẠNH, LONG AN 01692359267 BLADE GIẢI ĐẶC BIỆT
040 LÊ QUỐC TRUNG Ấp KÊNH ĐẠO, TÂN LẬP, TÂN THẠNH, LONG AN 01674509901 WAVE @ GIẢI NHẤT
047 DƯƠNG THỊ CẨM Ấp KINH ĐẠO, TÂN LẬP, TÂN THẠNH, LONG AN 01212166348 WAVE @ GIẢI NHẤT
087 LÊ MINH VƯƠNG Ấp TÂN CHÁNH B, NHƠN NINH, TÂN THẠNH, LONG AN 01244440886 FUTURE GIẢI NHẤT
001 LÊ THỊ NGỌC THI Ấp KINH CHÀ, NHƠN HÒA, TÂN THẠNH, LONG AN 01695607267 VISION GIẢI NHÌ
003 TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH Ấp HẢI HƯNG, NHƠN HÒA, TÂN THẠNH, LONG AN 01644487407 VISION GIẢI NHÌ
021 HỒ THỊ MỘNG TRÚC SỐ 66 Ấp ĐÌNH, THẠNH PHƯỚC, THẠNH HÓA, LONG AN 0944144480 ELEGANT GIẢI NHÌ
023 VÕ VĂN PHƯƠNG Ấp 4, HẬU THẠNH ĐÔNG, TÂN THẠNH, LONG AN 01279791116 FUTURE GIẢI NHÌ
053 HUỲNH CÀ PUOL Ấp TRƯƠNG CÔNG Ý, TÂN LẬP, TÂN THẠNH, LONG AN 01696575406 WAVE @ GIẢI NHÌ
073 NGUYỄN THỊ THANH TRÀ Ấp BẰNG LĂNG, TÂN LẬP, TÂN THẠNH, LONG AN 0984804509 WAVE @ GIẢI NHÌ
082 LÊ THỊ THU HƯƠNG Ấp 3, BÌNH PHONG THẠNH, MỘC HÓA, LONG AN 0941680995 WAVE @ GIẢI NHÌ
092 NGUYỄN THỊ MỘNG THÚY Ấp BỐN, HẬU THẠNH ĐÔNG, TÂN THẠNH, LONG AN 01655197479 VISION GIẢI NHÌ
096 BÙI VĂN CƯỜNG Ấp HẢI HƯNG, TÂN LẬP, TÂN THẠNH, LONG AN 0931800758 BLADE GIẢI NHÌ
008 LÊ VĂN NGON Ấp BẢY MÉT, KiẾN BÌNH, TÂN THẠNH, LONG AN 01628133238 VISION GIẢI BA
014 MAI VĂN HiỂN KHU PHỐ 3, THỊ TRẤN TÂN THẠNH, TÂN THẠNH, LONG AN 01273249022 FUTURE GIẢI BA
017 NGUYỄN TRUNG TÍNH  Ấp BẰNG LĂNG, TÂN LẬP, TÂN THẠNH, LONG AN 01655075034 WAVE @ GIẢI BA
027 HUỲNH QUỐC DUY Ấp HOÀNG MAI, HẬU THẠNH ĐÔNG, TÂN THẠNH, LONG AN 0941995284 FUTURE GIẢI BA
041 MAI THỊ ÚT HAI KHU PHỐ 3, THỊ TRẤN TÂN THẠNH, TÂN THẠNH, LONG AN 0912824974 WAVE @ GIẢI BA
043 TRẦN NGỌC THỦY Ấp 2 VỤ, KiẾN BÌNH, TÂN THẠNH, LONG AN 01694666815 RSX GIẢI BA
044 PHẠM THẾ CHĂM Ấp 4, THẠNH AN, THẠNH HÓA, LONG AN 01659454528 WINNER GIẢI BA
084 LÊ TUẤN Ấp THẬN CẦN, BẮC HÒA, TÂN THẠNH, LONG AN 01269963158 WAVE @ GIẢI BA
086 TRẦN VĂN THU Ấp HẢI HƯNG, NHƠN HÒA, TÂN THẠNH, LONG AN 01693863470 ANGELA GIẢI BA
089 NGÔ VĂN HÙNG Ấp KINH GiỮA, NHƠN NINH, TÂN THẠNH, LONG AN 01689191769 FUTURE GIẢI BA
094 NGÔ PHƯỚC VÂN Ấp KINH GiỮA, NHƠN NINH, TÂN THẠNH, LONG AN 01682344798 WAVE @ GIẢI BA
098 ĐỖ THỊ KIM TRANG KHU PHỐ 1, THỊ TRẤN TÂN THẠNH, TÂN THẠNH, LONG AN 0933236665 AIR GIẢI BA
005 TRƯƠNG VĂN ĐỰNG Ấp HAI VỤ, KiẾN BÌNH, TÂN THẠNH, LONG AN 01218801613 ELEGANT GIẢI KHUYẾN KHÍCH
013 HỒ VĂN DANH Ấp HẢI HƯNG, TÂN LẬP, TÂN THẠNH, LONG AN 01654705479 RSX GIẢI KHUYẾN KHÍCH
020 NGUYỄN THỊ NGÂN Ấp CÀ NHÍP, TÂN BÌNH, TÂN THẠNH, LONG AN 01638897870 FUTURE GIẢI KHUYẾN KHÍCH
022 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Ấp HẢI HƯNG, NHƠN HÒA, TÂN THẠNH, LONG AN 0985866762 WINNER GIẢI KHUYẾN KHÍCH
024 VŨ THỊ PHƯỢNG KHU PHỐ 1, THỊ TRẤN TÂN THẠNH, TÂN THẠNH, LONG AN 01659774048 BLADE GIẢI KHUYẾN KHÍCH
028 LÊ VĂN ĐỈNH Ấp 4, TÂN THÀNH, TÂN THẠNH, LONG AN 0988966293 FUTURE GIẢI KHUYẾN KHÍCH
031 NGUYỄN HỮU CÔNG Ấp LÒ ĐƯỜNG, TÂN BÌNH, TÂN THẠNH, LONG AN 01694636072 BLADE GIẢI KHUYẾN KHÍCH
035 HỒ THANH TÙNG Ấp NGUYỄN TÁN, NHƠN HÒA LẬP, TÂN THẠNH, LONG AN 01258437350 WAVE @ GIẢI KHUYẾN KHÍCH
038 NGÔ VĂN HiẾU Ấp 2, TÂN THÀNH, TÂN THẠNH, LONG AN 01292929881 ELEGANT GIẢI KHUYẾN KHÍCH
045 TRẦN VĂN HẢI Ấp CÂY SAO, TÂN LẬP, TÂN THẠNH, LONG AN 01667512444 ELEGANT GIẢI KHUYẾN KHÍCH
049 NGUYỄN THỊ HiỀN Ấp TRẠI LÒN NAM, NHƠN NINH, TÂN THẠNH, LONG AN 01655042856 WAVE @ GIẢI KHUYẾN KHÍCH
058 VI PHƯỚC SỚM Ấp NGUYỄN LỘC, HẬU THẠNH ĐÔNG, TÂN THẠNH, LONG AN 0989113215 WINNER GIẢI KHUYẾN KHÍCH
062 PHAN VĂN HUẤN Ấp 4, TÂN THÀNH, TÂN THẠNH, LONG AN 01235544138 SIRIUS GIẢI KHUYẾN KHÍCH
064 ĐẶNG THỊ DUYÊN Ấp KINH NHÀ THỜ, TÂN LẬP, TÂN THẠNH, LONG AN 0919501097 AIR GIẢI KHUYẾN KHÍCH
068 LÊ THỊ CẪM TIÊN Ấp BẮC ĐÔNG, KiẾN BÌNH, TÂN THẠNH, LONG AN 01649835569 VISION GIẢI KHUYẾN KHÍCH
070 LÊ VĂN NGUYÊN Ấp KINH GiỮA, NHƠN NINH, TÂN THẠNH, LONG AN 01642272255 FUTURE GIẢI KHUYẾN KHÍCH
077 TRẦN THANH TÙNG Ấp GÒ NÔI, NHƠN HÒA, TÂN THẠNH, LONG AN 0984329294 WAVE @ GIẢI KHUYẾN KHÍCH
078 NGUYỄN THỊ THANH TRANG Ấp ĐÁ BIÊN, THẠNH PHƯỚC, THẠNH HÓA, LONG AN 0978237438 AIR GIẢI KHUYẾN KHÍCH
079 THÁI THỊ MỸ HỒNG Ấp KÊNH ĐẠO, TÂN LẬP, TÂN THẠNH, LONG AN 0983948144 WAVE @ GIẢI KHUYẾN KHÍCH
081 NGUYỄN MINH HẢI Ấp NGUYỄN BẢO, NHƠN HÒA LẬP, TÂN THẠNH, LONG AN 01277771017 BLADE GIẢI KHUYẾN KHÍCH
083 NGUYỄN HUỲNH TuẤN KiỆT Ấp KINH ĐỨNG, TÂN NINH, TÂN THẠNH, LONG AN 0966571472 RSX GIẢI KHUYẾN KHÍCH
090 NGUYỄN VĂN VUI Ấp ĐÔNG BẮC, TÂN HÒA, TÂN THẠNH, LONG AN 01684229549 BLADE GIẢI KHUYẾN KHÍCH
095 ĐẶNG BẢO QUỐC KHU PHỐ 6, PHƯỜNG 2, THỊ XÃ KiẾN TƯỜNG, LONG AN 01682580780 FUTURE GIẢI KHUYẾN KHÍCH
100 PHAM VĂN NHIỆM THẠNH HÓA, LONG AN 01659344959 FUTURE GIẢI KHUYẾN KHÍCH